Sołtys

Władysław Olszówka
33-159 Zalasowa
ul. Kazimierza Wielkiego 4
tel. 14 654 20 11
kom. 606 207 417
Władysław Olszówka

Urodziłem się w 1963 r. Od 1994 roku prowadzę działalność gospodarczą, a także gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 4 hektary. Interesuję się polityką, działalnością społeczną w naszym Sołectwie. Od 1981r. byłem przewodniczącym koła ZMW w Zalasowej, później przewodniczącym ZGZMW w Ryglicach, członkiem Z.W. ZMW w Tarnowie, delegatem na Krakowy zjazd w 1988r. Od maja 1988r. do 21 lutego 1999r. pełniłem funkcje Sołtysa. Funkcję Radnego pełniłem przez 13 lat. Od marca 2011r. ponownie wybrany zostałem Sołtysem.

Swoją pracę opieram na prawdzie i uczciwości. Jestem otwarty na potrzeby wszystkich mieszkańców. Chcę służyć naszej Zalasowej.

Najważniejsze cele mojego działania:

  • współpraca z p. Burmistrz i p. Starostą,
  • współpraca z organizacjami wiejskimi
  • termomodernizacja budynku szkoły i adaptacja klas na przedszkole
  • naprawy i utrzymanie dróg
  • kontynuowanie wodociągowania i kanalizacji wsi
  • budowa chodników i oświetlenia dróg
  • wzmocnienie samorządności lokalnej
  • udostępnienie świetlicy dla młodzieży i osób dorosłych