Zalasowa

Zalasowa, wieś o powierzchni ponad 26 km2, długości granic prawie 33km, licząca około 3 300 mieszkańców położona jest w województwie małopolskim, powiat Tarnów, gmina Ryglice.

Pierwsza wzmianka o Zalasowej pochodzi z 1362r. zaś o parafii i kościele z 1416r.
Przez wiele wieków historia Zalasowej toczyła różne koło. Jako samodzielna gmina istniała do 1934r., zaś od tej pory do 1955r. była dołączona do gminy Ryglice.
W 1955 roku utworzona została jako samodzielna Gromadzka Rada Narodowa. Natomiast od lipca 1960 połączono Zalasową z Szynwałdem. Od 1 stycznia 1973r. Zalasowa wraca do gminy Ryglice, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Sołtysi i wójtowie wsi Zalasowa od początku XX i XXI wieku:
Wójtowie:
 • Bardo Józef
 • Kosowski Walenty
 • Januś Mikołaj
 • Kosowski Stanisław i Walenty
Sołtysi:
 • Bardo Józef (sołtys sprzed okupacji 1939r.)
 • Madeja Stefan (po wyzwoleniu)
 • Dominak Stanisław
 • Kosowski Stanisław
 • Sarad Jan
 • Mazur Józef
 • Galas Franciszek
 • Stańczyk Wojciech
 • Gawron Władysław
 • Sarad Jan – ponowna kadencja
 • Świnionoga Józef
 • Pawłowicz Julian (pełnił funkcję 18 lat do maja 1988r.)
 • Olszówka Władysław (od maja 1988r. do 21.02.1999r.)
 • Dębicki Kazimierz (21.02.1999r. – 21.03.2011r.)
 • Olszówka Władysław (od 21.03.2011r., pełniący funkcje ponownie do dziś)