Category Archives: Aktualności

Hello world

1. word

Podatek I rata

Podatek I rata za 2015r. będzie pobierana w dniach:
09.03.2015r tj. poniedziałek
10.03.2015r. tj. wtorek
11.03.2015r. tj. środa
12.03.2015r. tj. czwartek
13.03.2015r. tj. piątek
w godzinach od 9.00 do 13.00
natomiast 13.03.2015r. tj. piątek dodatkowo w godz. 15.00-16.30.
w biurze sołtysa.
Przy wpłacie podatku, można wpłacać na utrzymanie cmentarza.

Sołtys i Rada Sołecka.

W wyborach sołeckich w dniu 01.03.2015r. na lata 2015-2019 sołtysem miejscowości Zalasowa został Wiesław Matug. Skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco: Stanisław Burza, Kazimierz Kawa, Adolf Madeja, Czesław Sarad. Daniel Usarz. Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej na nową kadencję życzę samych sukcesów, wytrwałości, traktowania wszystkich mieszkańców z godnością i aby służba ta, przyczyniła się do budowania jedności w naszej małej Ojczyźnie, jaką jest Zalasowa.

Wybory Sołtysa

Informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.01.2015r. wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Zalasowej odbędą się 01.03.2015r. od godz 8.00 do godz. 20.00.
Wszelkie informacje dotyczące kalendarza wyborczego oraz kandydatów umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz tablicach informacyjnych.
Wszystkich Mieszkańców naszej miejscowości serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyborach.

Na liczne pytania Mieszkańców, dlaczego nie startuję w wyborach, odpowiem po 1 marca.

Zwrot podatku akcyzowego

Informuję, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2015 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski z załączonymi fakturami, które wystawione były od 01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można składać w pokoju nr 18 w godz. od 8.00- 16.00. Uwaga: wypłata środków pieniężnych dokonywana będzie tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wnioskodawcy, w związku z tym we wniosku koniecznie jest wpisanie numeru konta bankowego.

Ubezpieczenie PZU

Informuję, że opłaty za ubezpieczenie PZU od budynków za 2015r. można dokonywać w każdą środę oraz 30 stycznia tj. piątek od godz. 9.00 do 12.00 w biurze sołtysa.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Christmas-Crib-Scene

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składam najlepsze życzenia, zdrowia, spokoju, radości, mile spędzonych chwil w gronie rodzinnym z Narodzonym Jezusem.
Niech nadchodzący 2015 rok, będzie pełen nadziei, wzajemnej życzliwości, przyniesie wiele radosnych przeżyć oraz spełnienia marzeń, a także niech wzbudza w Nas chęć do działania na rzecz drugiego człowieka oraz naszej społeczności.
Olszówka Władysław.

Spotkanie wigilijne

christmas eve wafer

Burmistrz Gminy Ryglice, Sołtys miejscowości Zalasowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Zalasowej zapraszają osoby starsze i samotne na spotkanie opłatkowe oraz wspólne kolędowanie, które odbędzie się 21.12.2014r. tj. niedziela, o godz.12.30 w budynku ” Pałac pod Dębami”

Odśnieżanie

odsniezanie

Informacja dotycząca posypywania i usuwania oblodzeni oraz odśnieżania dróg gminnych w 2015r. miejscowość Zalasowa.
Informuję, że odpowiedzialny za zakres wykonywanych prac jest Pan Piotr Czermak nr. tel.604914883.
Za drogi gminne przeznaczone do posypywania i usuwania oblodzeni odpowiedzialny jest Pan Sylwester Pawłowicz nr. tel.605099919/
Za odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa odpowiedzialny jest Pan Kazimierz Dębicki nr. tel.601668984

Podziękowanie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski.

Dziękuję serdecznie wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014r. i oddając głos poparły moją kandydaturę na Radnego Powiatu Tarnowskiego z listy Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskany wynik 635 głosów jest dla mnie satysfakcjonujący, choć nie pozwolił na objęcie mandatu radnego.
Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom, którzy wspólnie wspierali listę Prawo i Sprawiedliwość oraz Wyborcom, którzy na nią głosowali.

Z poważaniem:
Władysław Olszówka